ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:            ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    6940626737

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    6947985655

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:         ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6977784764 

ΤΑΜΙΑΣ:                 ΒΑΣΑΚΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ     6936180902

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΕΛΛΑ : 6938323537

ΜΕΛΟΣ : ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    6976239864

ΜΕΛΟΣ :ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 6948510222

ΜΕΛΟΣ :ΦΕΓΓΟΜΥΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 6946659895

ΜΕΛΟΣ :ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6977339331

 

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΠΟΤΤΕ
ΒΑΣΑΚΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ     6936180902

ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    6940626737