ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των γονέων
  3. Από μία μικρή φωτογραφία  3Χ3 για κάθε γονέα και τέκνο ηλικίας από 6 -24 ετών
  4. Αίτηση (δίδεται από το σύλλογο ή υπάρχει ανηρτημένη στην ιστοσελίδα)
  5. Ετήσια συνδρομή 10 ευρώ για κάθε γονέα.
  6. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας.